Güncel

İşsizlik Maaşı Hesaplama (online) Motoru

İşsizlik Maaşı Hesaplama Formu
 • 600 günden az
 • 600 - 899 gün arası
 • 900 - 1079 gün arası
 • 1080 gün (3 yıl kesintisiz çalışma durumunda)
 • İşten ayrılmadan önceki son 4 aya ait brüt maaş tutarları:
 • TL (Örn. 1350.40)
 • TL (Örn. 1350.40)
 • TL (Örn. 1350.40)
 • TL (Örn. 1350.40)

Öncelikle Allah kimseyi işsiz bırakmasın işsizliğin nasıl bir duygu olduğunu onu ancak yaşayanlar bilir. Maalesef ülkemizde gelişmekte olan bir ülke olduğundan, genç bir nüfusa sahip olduğundan işsizlik önemli bir sorun olmaya devam etmektedir özellikle genç nüfustaki işsizlik oranı korkutucu düzeylerde olmamasına rağmen ülkemizin sosyal yapısı üzerinde her zaman bir tehdit olmaya devam edecektir. Eğer bir çalışan işyerinde bazı sebeplerden dolayı çıkarılmış veya işyerinden kaynaklanan bazı olumsuz durumlardan dolayı işten ayrılmış ise işsizlik maaşı almaya hak kazanabilmektedir. Gelelim işsizlik ödeneğinin bazı ayrıntılarına;

İşsizlik ödeneği nedir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olan bir işyerinde çalışanın bazı sebeplerden dolayı iş akdinin feshi halinde kuruma başvurmak suretiyle aldığı kişinin maddi kaybını ve mağduriyetini biraz daha olsa korumaya yönelik devlet tarafından garanti altına alınmış bir sigorta koludur işsizlik maaşı.

İşsizlik maaşına almanın şartları nelerdir?

 • Çalışanın kendi isteği ve kusuru olmaksızın işsiz kalması yani işten çıkarılması,
 • İşten ayrılmadan önceki son 4 ay içinde (120 gün) prim ödemek suretiyle çalışmış olma,
 • Çalışana ait son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,
 • Haklı fesih durumu: Bu durumu şöyle özetleyebiliriz kişi kendi isteğiyle işverenin olumsuz ve haksız uygulamalarına maruz kalmış ise kendi istifa bile etse hem kıdem tazminatını hem de işsizlik maaşını alabilir. Nedir bu işten ayrılma da haklı fesih durumları;
 • işverenin ahlak sınırlarını aşan baskıya dönüşen, kötü niyetli uygulamaları,
 • İşverenin el değiştirmesi, kapanması işin veya işyerinin başka bir faaliyete geçmesi,

Bu tarz durumlarda istifa edilerek ayrılınsa bile işsizlik ödeneği almaya hak kazanılır.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Çalışanın son 4 aylık primlerine karşılık hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40 dır. İşsizlik maaşında üst sınır 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaş üstü çalışanlar yürürlükte olan aylık asgari ücretin brüt ücretinin %80’ninden fazla olamaz. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesilir. İşsizlik maaşı damga vergisi oranı 2014 yılından itibaren binde 7.59 yani %0.759 dur. 2014 yılından önceki yıllarda damga vergisi oranı %0.66 idi.

issizlik-maasi

İşsizlik maaşını (işsizlik ödeneği) kaç ay alabilirim

İşten ayrılmadan son 3 yıl içerisinde;

 • 600 – 899 arası gün sigortalı olup da işsizlik sigortası primi ödeyenlere 6 ay (180 gün),
 • 900 – 1079 arası gün sigortalı olup da işsizlik sigortası primi ödeyenlere 8 ay (240 gün),
 • 1080 gün ve fazlası sigortalı olup da işsizlik sigortası primi ödeyenlere 10 ay (300 gün),

İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda sigortalı olanların yukarıda sıralanan sebeplerden ötürü işten ayrılma durumunda alanlar, Türkiye İş Kurumuna belirlenen süre içinde şahsen başvurma suretiyle hem yeni bir iş bulma isteklerini belirtme hem de belirli bir süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

İşsizlik ödeneğini almaya hak kazananlar ya 30 gün içinde çıkış belgelerinizle en yakın İŞKUR’a ya da e-devlet sayfasındaki  https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu aracılığıyla (işsizlik ödeneği başvuru linki) ile kolayca başvurularını yapabilirler. İlk işsizlik maaşınız da maaşa hak kazandığınız ayın sonuna kdar yapılmış olur. Yada İşkur’un ilgili üyelik işlemlerini gerçekleştirip http://esube.iskur.gov.tr/ adresinden giriş yaparak işsizlik ödeneği başvuru linki ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İşsizlik maaşı nereye yatar?

İşsizlik maaşı PTT şubeleri aracılığıyla her ayın sonunda işsizlik maaşı alan kişinin bizzat kendisine elden ödenir.

İşsizlik maaşı alma hakkı ne zaman sona erer?

 • Eğer ki işsizlik maaşını alıyorsanız İş kurumu size uygun bir iş bulur da sizde o işi kabul etmezseniz maaşınız kesilir,
 • İşsizlik maaşını alıyorken gelir getiren bir işte çalıştığı tespit edilenlerin,
 • İşkur tarafından mesleki gelişim ve yetiştirme tarzı bir eğitimini almayı kabul etmeyenlerin,
 • İşkur tarafından yapılan çağrı veya duyurular zamanında cevap vermeyen, gerekli belge ve evrakları zamanında işkur’a teslim etmeyenlerin işsizlik maaşları kesilir.

İşsizlik Maaşı Formu Nasıl Çalışır?

Son 4 ayın brüt maaş tutarlarını giriniz. Gireceğeniz maaşlar ondalıklı ise araya . koyunuz. Örneğin 2300.50 gibi.

Yorum Yap