Güncel

Kira Vergisi Hesaplama Online

Kira verginizi hesaplamak için forma verileri giriniz

 

Kira Vergisi Hesaplama
 • Aşağıdaki alanı yalnızca gerçek gider yöntemini seçenler doldurmalı..

Kira Geliri Nedir?

Kira gelirleri kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri toplam kira bedelleridir. Eğer bir takvim yılı içinde elde edilen kira gelirleri belirlenen istisna tutarını aşıyorsa beyanname verilmesi gerekmektedir.

Kira Geliri Beyannamesi Nereye verilir?

Kira geliri elde edenler beyannameyi ikemetgahın olduğu vergi dairesine yada online şekilde internet üzerinden maliye bakanlığının sayfasından yapabilirler.  Online verilen beyanname sayfanızda maliye bakanlığının sizin adınıza hesabınıza ödenmiş kira bedelleri yada posta çekiyle ödenmiş kira bedelleri sisteme otomatik yansır. Adınıza kayıtlı tapular 2012 yılından bu yana gündeme alınmıştır.

Kira Gelirlerinden Hangi Gider Yöntemi tercih edilmeli?

Beyanname vermek için istisna tutarın üzerinde kira geliri elde edenler ya götürü gider yada gerçek gider yöntemini seçebilirler. Eğer yıl içinde meskene  ait herhangi bir gideri beyan edemeyecek durumda olanlar mesken kira gelirleri için götürü gider yöntemini seçebilirler. Götürü gider yönteminde mükellefin kira gelirinden ilk önce istisna tutar düşülür. Kalan tutardan da %25 oranında bir giderin olduğu varsayımıyla bir indirim yapılır. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi kanunundan gelir vergisi tarifesinden yararlanılarak ödenecek kira vergisi hesaplanır.

Kira Vergileri Hangi aylarda Ödenir?

Belirlenen vergi miktarı her yıl mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksit şeklinde vergi dairelerine yada anlaşmalı banka şubelerine ödenir.

İşyeri Kira Geliri Elde Edenler Kira Vergisi Öder mi?

Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verenler adına kiralayan kişiler %20 oranında kira tutarından stopaj verirler. Eğer kiraya veren kişinin kira geliri her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre kiracısının kendi adına ödemiş oldu stopajdan düşüp kalan miktar mesken kiralarındaki gibi beyan edilip vergisi ödenecektir.

Kimler kira vergisi ödemez?

Her yıl belirlenen istisna tutarlarının altında kira geliri elde edenler vergi vermezler. İstisna tutarı geçenlerin ayrıca giderleri var ise bu giderler (belgelendirilebilir olanlar) gerçek gider yöntemi seçilip düşülür ve belki de vergi ödemezsiniz. Evinde anne ve babasını, çocuklarının her birini ayrı evlerde oturtan kişiler kira vergisi ödemezler. Fakat örneğin bir oğluna 2 evini birden tahsis edenler 1 tanesi için vergi ödemek zorundadırlar.

Kimler kira gelir vergisi öder?

Gayrimenkulünü işyerini veya meskenini kiraya verenler ve istisna tutarın üzerinde kira alanlar beyanname vermek zorundadırlar. Fakat her beyanname veren vergi verecek diye bir durum söz konusu değildir. Gerçek gider yöntemiyle bazı giderleri düşebilir ve vereceğiniz vergi miktarını düşürebilirsiniz. Eğer belgelendirilecek gider yoksa götürü yöntemini seçip %25 oranında toplam kira bedelinden düşme yapabilirsiniz.

Kira ödemelerinde bankaya ödeme sınırı ne kadardır?

Kira geliri olanlar, daireler için bankaya ödeme sınırı her bir daire için 500 TL ve üzeridir. Fakat işyerlerinde böyle bir sınır yoktur. Yani işyeri kira bedeli ne olursa olsun bankaya yatırılmalıdır. Banka üzerinden ödenen kira miktarları sistem üzerinde düştüğünden maliye ödemeleri görmektedir. Bu şekilde kira vergisinin herhangi bir suistimale meydan vermeden verilmesi amaçlanmıştır.

Kira gelirinde istisna tutarı nedir?

Konutlarından kira geliri elde edenler, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2013 yılı için istisna tutarı 3.200 TL) altında kira gelirleri varsa beyanname vermelerine gerek yoktur.

Kira Vergisinden Hangi Giderler düşülür?

 • Bağışlar ve yardımlar
 • Eğitim ve sağlık harcaması giderleri
 • Evini konut kredisi kullanarak alanlar yıllık ödedikleri faiz miktarını gider göstererek düşebilirler. Burada dikta edilmesi gereken nokta bankaya ödenen aylık kredi bedelinin ne kadarının faiz ne kadarının da ana para olduğunu bankadan (internet şubesinden de alınabilir) alınacak dökümandan anlaşılır. Sadece faiz miktarını gider olaraj gösterebilirsiniz.
 • Sponsorluk harcamaları,
 • Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
 • Tapu bedelinin %5’i gayrimenkul alındıktan sonraki 5 yıl içinde matrahtan düşülebilir. 6. yıldan itibaren bu haktan yararlanılmaz.

Kira vergisi hesaplama örnekleri:

Örnek-1:Ahmet Bey 2013 yılında 6000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi olan başka bir geliri olmayan mükellef götürü gider yöntemiyle hesaplanan kira vergisi miktarı aşağıdadır.

Gayrisafi İrat Toplamı                      6.000 TL
Vergiden İstisna Tutar                     3.200 TL
Kalan (6000-3200)                          2800 TL
Götürü Gider Tutarı  2.800’in %15’i       700 TL
Vergiye Tabi Gelir (12.000 – 3.200)      2100 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi                      315 TL
Damga Vergisi                                       40 TL

Örnek 2: Osman Bey, 2013 yılında dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 15.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Beyana tabi başka geliri bulunmayan Osman Bey, götürü gider yöntemini seçmiştir.
Osman Bey’in kira geliri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı                               15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar                                3.200 TL
Kalan (15.000 – 3.200)                            11.800 TL
%25 Götürü Gider (11.800 x %25)             2.950 TL
Vergiye Tabi Gelir (11.800 – 2.950)          8.850 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi                          1.327 TL
Damga Vergisi                                           40 TL

Örnek -3: Egemen Bey işyerini 2013 yılında basit usulde vergilendirilen bir mükellefe kiralamış ve 3.000 TL işyeri kirası almıştır. Basit usuldeki mükelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirlerinde, beyanname verme sınırını aştığından 3.000 TL tutarındaki işyeri kira gelirini beyan etmek zorundadır.
Götürü gider yöntemini seçen mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

İşyeri Kira Geliri                                   3.000 TL
%25 Götürü Gider (3.000 x %25)         750 TL
Vergiye Tabi Gelir (3.000-750)            2.250 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi                      337 TL
Damga Vergisi                                    40 TL

Örnek -4: Burak Bey, dairesinden 2013 yılında 20.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan Burak Bey, gerçek gider yöntemini seçip dairesiyle ilgili gerçek giderleri toplamı 4.000 TL’dir.

Gerçek Gider Yöntemini seçen mükelleflerin indirebilecekleri tutarın formülü:

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat

Burak Bey’in gider olarak gösterebileceği tutar
Toplam Hasılat = 4.000 x 16.800 / 20.000= 3.360 TL

20.000 TL Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı                             20.000 TL
Vergiden İstisna Tutar                             3.200 TL
Kalan (15.000 – 3.200)                         16.800 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı         3.360 TL
Vergiye Tabi Gelir (16.800 – 3.360)      13.440 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi                        2.138 TL
Damga Vergisi                                        40 TL

Örnek-5: Yıldız Hanım konut kredisi ile aldığı 12.000 TL kira geliri elde ettiği konutu için gerçek gider yöntemiyle beyanname vermiştir. Kredi için yıllık 10.000 TL faiz ödemiştir. Yıldız Hanım ayrıca bireysel emeklilik olarak 1.000 TL katkı payı yatırmıştır. Yıldız Hanım’ın kira vergisi hesabı şöyledir:

Kira Geliri=      12.000 TL
İstisna tutarı=  3.200 TL
Kalan Tutar = 8800 TL
Gerçek Gider=7.333 TL
Bireysel Emeklilik Katkı Payı =1000 TL
Vergiye Tabi gelirler=467 TL
Ödenecek gelir vergisi = 70 TL
Damga Vergisi = 40 TL

Örnek-6: Yeliz Hanım, 2013 yılında emlak vergisi değeri 300.000 TL olan dairesini bir arkadaşına vermiş ve kira almamıştır. Bu durumda, Yeliz Hanım kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması yapılacak ve tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılacaktır.

Emsal Kira Bedeli:300.000 x % 5= 12.000 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.

Kira Geliri=12.000 TL
İstisna tutarı=3.200 TL
Kalan Tutar (12.000-3.200)=8.800 TL
%25 Götürü Gider=2.200 TL
Vergiye Tabi gelir =6.600 TL
Ödenecek gelir vergisi = 990 TL
Damga Vergisi = 40 TL

Sizinde kira vergisi ile ilgili soru ve yorumlarınız var ise aşağıdan konuya yorum yapabilirsiniz..

5 Yorum

 1. götürü gider yöntemini seçtğim takdiirde ayrıca eğitim harcamalarını da gelirden indirebilir miyim

  Cevapla
 2. evimde kiracı var aldığım kirayı oğlumun oturduğu evin kirasını veriyorum bu durumda gelir vergisi ödemek zorundamıyım

  Cevapla
 3. Author

  Kira vergisinde Gerçek gider yönteminizi seçerseniz, evinizi kredi ile aldıysanız kredi faizlerini gider gösterebilirsiniz ayrıca yada aldıktan sonraki ilk 5 yıl içerisinde iseniz satış bedelinin %5’ini gider olarak düşebilirsiniz, yok ben bunların hiçbirine dahil değilim derseniz götürü gider yöntemini seçmek sizin açınızdan faydalı olur.

  Cevapla

Yorum Yap