Güncel

Lise Sınıf Geçme Hesaplama Online

Forma Bilgileri giriniz..
 • Dersin Adi (Zorunlu değil) * Ders Saati * 1. Dönem* 2. Dönem
 • 1  . Orn. 60.75
 • 2  . Orn. 60.75
 • 3  . Orn. 60.75
 • 4  . Orn. 60.75
 • 5  . Orn. 60.75
 • 6  . Orn. 60.75
 • 7  . Orn. 60.75
 • 8  . Orn. 60.75
 • 9  . Orn. 60.75
 • 10. Orn. 60.75
 • 11. Orn. 60.75
 • 12. Orn. 60.75
 • 13. Orn. 60.75
 • 14. Orn. 60.75
 • 15. Orn. 60.75
 • 16. Orn. 60.75
 • 17. Orn. 60.75
 • 18. Orn. 60.75
 • 19. Orn. 60.75
 • NOT: Puanını boş bıraktığınız dönemin puanı hesaplamada 0 puan kabul edilir.

Lise ortalama hesaplama aracı ile hangi sınıflar için yıl sonu başarı ortalamalarını hesaplayabilirim?

Tüm Liseler için hazırladığımız yıl sonu puan ve not ortalaması aracıyla sınıf geçme hesabınızı yapabilirsiniz.

Liselerde bir dersten geçmek için kaç puan almak gerekir?

Bir dersten başarılı olabilmek için birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı 70 olan o dersten başarılı sayılır. Yada iki dönemin not ortalaması 50 ve üzeri olmalıdır.

Ağırlıklı puan nedir?

Liselerde ağırlıklı puan hesaplaması şu şekilde yapılır. Dersin ağırlığı, haftalık ders saati ile puanının çarpımıdır.

Örneğin; Edebiyat dersinin haftalık ders saati 6 ve yıl 70  olursa Edebiyat dersinin ağırlıklı puanı:6×70=420

Lisede ağırlıklı puan ortalaması her ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlar toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle oluşan puandır.

Lisede doğrudan sınıf geçmek nasıl olur?

Ders yılı sonunda her bir derstten 50 ve üzeri puanı olan zayıfı olsa bile ağırlıklı başarı puanı 50 ve üzeri olanlar  doğrudan sınıf geçer.

Yılsonu başarı puanı nedir?

Bir dersin birinci ve ikinci döneminin puan ortalamasıdır. Aşağıda bir öğrencinin dönem notlarını gösteren bir örnek vardır.

Ders  Ders Saati 1.Dönem P. 2.Dönem P. Yıl Sonu P. Ağırlıklı P. Durumu
Beden Eğitimi 2 40 40 40 80 Başarılı
Biyoloji 2 0 80 40 80 Başarılı (2. dönem 80)
Coğrafya 3 50 30 40 120 Başarısız
Dil Anlatım 4 50 60 55 220 Başarılı
Din Kültürü 1 60 70 65 65 Başarılı
Fizik 3 40 50 45 135 Başarısız
Geometri 3 80 10 45 135 Başarısız
Kimya 2 60 60 60 120 Başarılı
Matematik 4 50 40 45 180 Başarısız
İngilizce 2 70 70 70 140 Başarılı
Seçmeli Ders 1 2 80 60 70 140 Başarılı
Tarih 2 50 70 60 120 Başarılı
Türk Edebiyatı 4 80 40 60 240 Başarılı
Seçmeli Ders 2 2 20 30 25 50 Başarısız
Toplam 36 1825
Yıl Sonu Başarı Puanı: 50,69
Sonuç: Öğrencinin 5 zayıfı olmasına rağmen Yıl sonu başarı puanı 50’nin üzerinde olduğundan sınıfı direk geçmiştir.

Sınıfı doğrudan geçemeyen öğrenciler yani yıl sonu başarı puanı 50 ve altında olanlar ise bazı şartlara göre sorumlu geçebilirler. Bu şartlar;

O yıla ait en fazla 3 zayıfı olması ve alttan aldığı sorumlu derslerle birlikte toplamda en fazla 6 zayıfı olması şartı vardır. Bu şartlara uymayanlar sınıfta kalırlar.

Liselerde en fazla kaç dersten sorumlu olarak geçebilirim?

O yıla ait en fazla 3 yada alt sınıflar da dahil toplam en fazla 6 dersten sorumlu olarak sınıf geçilebilir. Alt sınıflarla beraber 7 zayıf ve fazlası olanlar (yılsonu başarı puanı 50’nin altında ise) sınıf tekrarı yaparlar.

Liselerde sorumluluk sınavları hangi aylarda yapılır?

Liselerde sorumluluk sınavları Kasım ve Nisan aylarında yapılır

3 Yorum

Yorum Yap