Güncel

Tüm Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı Dersleri Megep Modülleri

Anatomi ve Fizyoloji Dersi Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
720 Boşaltım Sistemi İndir
720 Dolaşım Sistemi İndir
720 Duyu Organları İndir
720 Endokrin Sistem İndir
720 Hareket Sistemi İndir
720 Sindirim Sistemi İndir
720 Sinir Sistemi İndir
720 Solunum Sistemi İndir
720 Üreme Sistemi İndir
720 Vücudun Temel Yapısı İndir
720 Vücut Sıvıları, Elektrolitleri Ve Kan İndir

Bilgisayarda Ofis Programları Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
482 Elektronik Tablolama İndir
482 Kelime İşlemci İndir
482 Sunu Hazırlama İndir
482 Veri Tabanı İndir

 Biyoistatistik Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
462 İstatistiki Testler İndir
462 Merkezi Eğilim Ve Dağılım Ölçüleri İndir
462 Nüfus İndir
462 Örnekleme İndir
462 Veri Hazırlama İndir

Epidemiyoloji Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
720 Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yolları İndir
720 Enfeksiyon Zinciri Ve Bağışıklık İndir
720 Epidemiyolojik Yöntemler İndir
720 Hız Ve Oran İndir
720 Salgınlarla Mücadele İndir

 Güzel Konuşma ve Diksiyon Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
90K Beden Dili İndir
90K Diksiyon- 1 İndir
90K Diksiyon -2 İndir

Hastalıklar Bilgisi Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
720 Diğer Organ Hastalıkları İndir
720 Dolaşım Sistemi Ve Kan Hastalıkları İndir
720 Endokrin Sistem Hastalıkları İndir
720 Sindirim Sistemi Hastalıkları İndir
720 Sinir Sistemi Hastalıkları İndir
720 Solunum Sistemi Hastalıkları İndir
720 Üro-genital Sistem Hastalıkları İndir

 İlk Yardım Dersi Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
720 Diğer Acil Durumlarda Ilk Yardım İndir
720 Hasta Veya Yaralıların Taşınması İndir
720 İlk Yardımın Temel Ilkeleri İndir
720 Kırık Çıkık Ve Burkulmalarda Ilk Yardım İndir
720 Temel Yaşam Desteği İndir
720 Yaralanmalarda Ilk Yardım İndir

İşletmelerde Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi Beceri Eğitimi Modülleri

Modülün Adı Durum
Beden Dili İndir
Bilgisayara Giriş Ve İşletim Sistemleri İndir
Bilgisayarda Güvenlik Ve Ağ Temelleri İndir
Bilgisayarla Iletişim İndir
Diksiyon- 1 İndir
Diksiyon -2 İndir
Elektronik Tablolama İndir
Göz, Kulak-burun-boğaz Ve Deriye Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Hareket Ve Sinir Sistemi Ile Psikiyatrik Hastalıklara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Hasta Işlemleri 1 İndir
Hasta Işlemleri 2 İndir
İnsan Anatomisine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
İş Hazırlığı İndir
Kardiovasküler Sistem Ile Kan Ve Kan Yapıcı Organlara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Kelime İşlemci İndir
Laboratuvar Ve Kan Bankası İndir
Medikal Bilgi Sistemi İndir
Personel Ve Hastane Bilgi Sistemi İndir
Randevu İndir
Sağlıkta Iletişim İndir
Solunum Ve Sindirim Sistemine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Stok Ve Satın Alma İndir
Sunu Hazırlama İndir
Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Veri Tabanı İndir

 İşletmelerde Sekreterlik Hizmetleri Beceri Eğitimi Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
90K Beden Dili İndir
482 Bilgisayara Giriş Ve İşletim Sistemleri İndir
482 Bilgisayarda Güvenlik Ve Ağ Temelleri İndir
482 Bilgisayarla Iletişim İndir
90K Diksiyon- 1 İndir
90K Diksiyon -2 İndir
482 Elektronik Tablolama İndir
346 Göz, Kulak-burun-boğaz Ve Deriye Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
346 Hareket Ve Sinir Sistemi Ile Psikiyatrik Hastalıklara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
346 Hasta Kayıt Işlemleri İndir
346 İnsan Anatomisine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
346 İş Hazırlığı İndir
346 Kardiovasküler Sistem Ile Kan Ve Kan Yapıcı Organlara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
482 Kelime İşlemci İndir
90K Sağlıkta Iletişim İndir
346 Solunum Ve Sindirim Sistemine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
482 Sunu Hazırlama İndir
346 Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
482 Veri Tabanı İndir

İşletmelerde Tıbbi Dökümantasyon Beceri Eğitimi Modülleri

Modülün Adı Durum
Arşiv Hizmetleri 1 İndir
Arşiv Hizmetleri 2 İndir
Beden Dili İndir
Bilgisayara Giriş Ve İşletim Sistemleri İndir
Bilgisayarda Güvenlik Ve Ağ Temelleri İndir
Bilgisayarla Iletişim İndir
Diksiyon- 1 İndir
Diksiyon -2 İndir
Dosya Oluşturma 1 İndir
Dosya Oluşturma 2 İndir
Elektronik Tablolama İndir
Göz, Kulak-burun-boğaz Ve Deriye Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Hareket Ve Sinir Sistemi Ile Psikiyatrik Hastalıklara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
İnsan Anatomisine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
İş Hazırlığı İndir
Kardiovasküler Sistem Ile Kan Ve Kan Yapıcı Organlara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Kelime İşlemci İndir
Solunum Ve Sindirim Sistemine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Sunu Hazırlama İndir
Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Veri Tabanı İndir

  İşletmelerde Yazışma Teknikleri Beceri Eğitimi Modülleri

Modülün Adı Durum
Bilgisayara Giriş Ve İşletim Sistemleri İndir
Bilgisayarda Güvenlik Ve Ağ Temelleri İndir
Bilgisayarla Iletişim İndir
Elektronik Tablolama İndir
Göz, Kulak-burun-boğaz Ve Deriye Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Hareket Ve Sinir Sistemi Ile Psikiyatrik Hastalıklara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
İnsan Anatomisine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
İş Hazırlığı İndir
Kardiovasküler Sistem Ile Kan Ve Kan Yapıcı Organlara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Kelime İşlemci İndir
Kurum Yazışmaları İndir
Resmi Yazı İndir
Sağlıkta Iletişim İndir
Solunum Ve Sindirim Sistemine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Sunu Hazırlama İndir
Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Veri Tabanı İndir
Yazı Çeşitleri İndir

Klavye Kullanımı Dersi Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
482 F Klavye -1 İndir
482 F Klavye -2 İndir

 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Dersi MEgep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
345 Devlet Yönetim Organları İndir
345 Sağlık Kurumları Ve Personel Yönetimi İndir
345 Sağlık Mevzuatları İndir

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
90K İletişim Süreci İndir
90K Kişiler Arası Iletişim İndir
90K Sağlıkta Iletişim İndir
90K Toplumsal Iletişim İndir

 Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi Sistemi Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
346 Hasta Işlemleri 1 İndir
346 Hasta Işlemleri 2 İndir
346 Laboratuvar Ve Kan Bankası İndir
346 Medikal Bilgi Sistemi İndir
346 Personel Ve Hastane Bilgi Sistemi İndir
346 Randevu İndir
346 Stok Ve Satın Alma İndir

Sağlık Psikolojisi Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
310 Afet Ve Travmalarda Psikolojik Destek İndir
310 Duyguları Kontrol Etme İndir
310 Hasta-yaralı Ve Yakınlarına Psikolojik Destek İndir
310 Kişilik Özellikleri İndir
310 Psikolojinin Etkileri İndir

 Temel Bilgisayar Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
482 Bilgisayara Giriş Ve İşletim Sistemleri İndir
482 Bilgisayarda Güvenlik Ve Ağ Temelleri İndir
482 Bilgisayarla Iletişim İndir

Temel Farmakoloji Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
421 Dolaşım Ve Solunum Sistemi Ilaçları İndir
421 Farmakolojik Kavramlar İndir
421 Kemoterapotikler İndir
421 Sindirim Ve Üriner Sistem Ilaçları İndir
421 Sinir Ve Endokrin Sistem Ilaçları İndir

  Tıbbi Dokümantasyon 1 Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
346 Arşiv Hizmetleri 1 İndir
346 Arşiv Hizmetleri 2 İndir
346 Dosya Oluşturma 1 İndir
346 Dosya Oluşturma 2 İndir

Tıbbi Dokümantasyon 2 Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
346 Icd (uluslararası Tanı Sınıflaması) Nin Genel Yapısı İndir
346 Yataklı Sağlık Kurumları Formları İndir
346 Yataksız Sağlık Kurumları Formları İndir

 Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri 1 Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
346 Hasta Kayıt Işlemleri İndir
346 İş Hazırlığı İndir
224 Sağlık Meslekleri Etiği İndir
346 Tıbbi Sekreterlik Hizmetlerine Giriş İndir

Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri 2 Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
346 Ayniyat Ve Depo Işleri İndir
346 Hasta Hakları 1 İndir
346 Hasta Hakları 2 İndir
346 Satın Alma İndir

  Tıbbi Terminoloji Dersi Megep Modülleri

Modülün Adı Durum
Göz, Kulak-burun-boğaz Ve Deriye Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Hareket Ve Sinir Sistemi Ile Psikiyatrik Hastalıklara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
İnsan Anatomisine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Kardiovasküler Sistem Ile Kan Ve Kan Yapıcı Organlara Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Solunum Ve Sindirim Sistemine Ilişkin Tıbbi Terimler İndir
Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme Ilişkin Tıbbi Terimler İndir

Yazışma Teknikleri Dersi Megep Modülleri

FOET Kodu Modülün Adı Durum
346 Kurum Yazışmaları İndir
346 Resmi Yazı İndir
346 Yazı Çeşitleri İndir

 

Yorum Yap